Roma, 27 Ottobre 2021 - 14:55

monumento al marinaio